Z7H  (feb 2024)Tajomstvo ZMENY nespočíva v boji s tým čo BOLO, ale v budovaní toho čo BUDE.  
(Sokrates)
ND