dokument:

  VEDA či VIERA - Evolúcia či Inteligentný Tvorca
  Nový pohľad na Darwinizmus, Vznik Vesmíru a Života v ňom.
  Čoraz viac vedeckých indícii naznačujúcich nutnosť existencie Stvoriteľa...  
   
  53
  strán - 3,4 MB  
  (autor: SYATI)               Dôležité Doplnenie k tomuto dokumetnu !!!  
   

   (rev. 151 2009)      (r. 161)

   

   

 
(NAŠE RÁDIO) SLOBODNÝ VYSIELAČ

  dokument:
  Kríza v Energii? Energia v Kríze? 

  alebo
  Teória Všetkého
  Skutočné Perpetuum Mobile, Energia Zadarmo,
  Nepoznané Fyzikálne Zákony, Duchovno-Fyzikálne paralely...

  34 strán - 740 kB    
  (autor: SYATI)

   (rev. 050 Sep2010)       (r. 050)

   

   

  dokument:
  Peniaze - požehnanie alebo skaza?

  Odhalenie principiálnej podstaty (ne)fungovania súčasného kolabujúceho
  finančného systému. Príčiny, následky, možné riešenia,...

  74 strán - 1,8 MB  
  (autor: J.Pacher)                 NOVÉ (+kapitola o Nemeckom hospodárskom zázraku)

   (rev. 09 Mar2012)       

  dokument:
  Sláva Slávnych Slávov

  Odhalenie sfalšovanej histórie Slovanov. Oveľa pravdepodobnejší pohľad
  na Slovanské (i Slovenské) dejiny, ktorý od základu mení oficiálny
  historicko-cirkevný výklad svetových dejín výrazne prikrášlený v prospech
  vtedajích "víťazov"...  
  120 strán , 4,7 MB
  (autor: J.Pacher)

   (rev. 013  Feb2012)    

              
             
 Dôležitá dopňujúca informácia pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o históriu
              
slovanstva a jeho prebiehajúcu obrodu. (plus ďalšie súvisiace články
              od
Žiarislava) :     NETREBA VERIŤ VŠETKÉMU "SLOVANSKÉMU"!    
                                             
 

  dokument:
  (Slovanská) Viera - Presvedčenie - Vedomie/Vedenie...

  Živá Rodná viera, Prírodné duchovno. Prečo je pradávne poznanie našich
  predkov silnešie a živšie než to, čomu "veríme" dnes?
  Čomu verili - O čom Vedeli - O čom my dnes už vedome nevieme?!
  X strán , X MB   - možno pripravíme...

  k téme:   Článok:  NAŠE VYZNANIE JE VEDOMÉ! - Žiarislav
                 Kniha: "
  Návrat Slovenov" - Žiarislav Švický
                 Kniha: "Koledov Dar Slovenom" - Pribina Chariotov

             


   

 

  dokument:
  "2012" - Odvádzanie pozornosti od podstaty
  ("Posledný Súd?")

  Sústreďovaním pozornosti na Mayský kalendár sú prehliadané
  oveľa podstatnejšie práve prebiehajúce deje...
  7 strán , 0,15 MB   (+4 str. dodatok)
  (autor: syati)

   (rev. 09 Apr2012)       (rev. 09)


 

 

   
     
     

 
        
 Z a  S i e d m i m i   H o r a m i   -   z7h     Zanechať \ Čítať odkaz, názor, pripomienku... TU
                
              nový pohľad,darvinizmuný súd, mayský kalendár,súdny deň, vývoj ľudstva, zvestovatelia,proroci, bytosti,zodiak,

               Posledná aktualizácia: 01.09.2012pagedesign >©syati<

   

 

 

 

Čomu v živote veríte alebo neveríte je Vaša osobná vec.
Podstatné je, či poznáte skutočný dôvod
svojho rozhodnutia niečomu veriť alebo neveriť.

>syati<